Топ-100
Back

★ ભરતનાટ્યમ - નૃત્ય ..ભરતનાટ્યમ
                                     

★ ભરતનાટ્યમ

ભરતનાટ્યમ અથવા ભારતનાટ્યમ છે તમિલનાડુ માં આ ક્ષેત્ર માટે જજ ના પામ એક શાસ્ત્રીય નૃત્ય શૈલી છે. ભારતનાટ્યમ સાથે મોટે ભાગે શાસ્ત્રીય સંગીત સંલગ્ન હોય છે. ડાન્સ પ્રેરણા કે પ્રાચીન Chidambaram આ મંદિર શિલ્પો પર મળી.

                                     

1. નામ Vietti. (Name Vietti)

ભરવા રમવા આ શબ્દ ભીના જંગલો, રા, ગમે તું લોન અને ડાન્સ શાસ્ત્રીય સંગીત વગેરે પર પાણી આવી છે. આજે, તે સૌથી પ્રખ્યાત અને સૌથી વધુ દ્વારા રજૂ નૃત્ય શૈલી અને સમગ્ર વિશ્વમાં ઘણા નર્તકો તે કરે છે. એન્સાયક્લોપેડિયા Britannica ભરણ-પ્લે ઓફ ઇન્ડિયા ડાન્સ સંસ્કૃત વર્ણન કહે છે.

                                     

2. પરંપરાગત મૂળ. (Traditional Native)

Prin ટૂંક સમયમાં આમ આ મંદિર માં Devdasi દ્વારા "કામ" તરીકે રજૂ કરાયો. અન્ના હિન્દૂ મંદિરો પર કોતરવામાં શિલ્પો ભરતનાટ્યમ આ મુદ્રામાં પ્રદર્શન. તેમણે એવું માનવામાં આવે છે કે આ ડાન્સ વપરાશકર્તા દ્વારા પ્રો સ્વર્ગમાં કરાયા દિવ્ય નૃત્ય પૃથ્વી ક્યારેય આવૃત્તિ ધરાવે છે. હિન્દૂ મંદિર પરંપરા મંદિર દ્વારા ભગવાન એક ચીંથરા મહેમાન ૦ રીતે જોવાઈ તેમને અને આનંદ પ્રમોદ અને આરામ માટે તેમના 16 પ્રકારના સેવાઓ અર્પણ કરાયું છે, તેમને કેટલાક માત્ર એક માધ્યમ સંગીત અને નૃત્ય. આનો અર્થ છે કે પ્રાચીન સમયમાં રાજા જેવી જ મંદિરો પણ તાલીમ આપવામાં ડાન્સર્સ અને સંગીત સહાયક છે.

કળી યુગ, મોટા ભાગના દરેક ભારતીય પરંપરાગત કલા કેન્દ્ર બિંદુ" ભક્તિ" છે અને તે અસર હેઠળ ભરતનાટ્યમ અને કર્ણાટક સંગીત બંને વિકાસ ભક્તિ માટે વિષય ૦ આસપાસ થયો. એવું કહેવાય છે કે ભારતનાટ્યમ છે સંગીત ના મૂર્ત સ્વરૂપ છે, એક ઉત્સવ છે અને ભક્તિ radiowaves એક માધ્યમ છે. અપ વિચાર અને નૃત્ય એક સરેરાશ સ્વરૂપો, સંગીત માથા આ જ ડાન્સ ૦ અંગ્રેજી થી શકે છે.

ભરતનાટ્યમ ત્રણ મુખ્ય અંગો છે: ડાન્સ તાલ બદ્ધ નૃત્ય ચાલ, ડાન્સ ડ્રામા છે કે આ કથા એ અંગ, અને ડાન્સ અને ડ્રામા આ સંગમ.

તમિલ Xetra ખાસ કરીને તંજાવુર Tanjore હમેંશા શિક્ષણ અને સંસ્કૃતિ કેન્દ્ર રહ્યું છે. મરાઠી રાજા SRSG-1824 ના દરબાર પ્રખ્યાત યુટીસી Chinnaiyan, Ponta, Sivananda અને મૂલ્યહ્રાસ સંગીત અને ભરતનાટ્યમ વધુ સમૃદ્ધ દ્વારા થોડા અને દર ક્લાસિક પુંન્ટા શકાય છે, જેથી આજે આ ફોર્મ લેવા દેવામાં આવી છે, જે તેમણે Apri, મેન્યુઅલ-ટોન લોકડાઉન, રેસ, સેમ, pm પર પોસ્ટેડ, ત્યાં સુધી ગમે ફોર્મ ઉમેર્યું. ચાર બહેન ના વારસદાર ના તંજાવુર નગર કે ડાન્સ શિક્ષક મૂળ આ જૂથના સભ્યો હતા. મલ્ટી તેઓ એક પંથ સ્થાપિત લીધો છે અને તે મોટા ભાગના લોકો Shaivite અબ્રાહમ હતા.

તેમણે એવું માનવામાં આવે છે કે ભારતનાટ્યમ મૂળ પ્રાચીન મંદિર નૃત્ય Cairo સુધારેલ સ્વરૂપ છે.

                                     

3. મહત્વપૂર્ણ દ્રષ્ટિ. (Vital vision)

દર માટે ફાયર ડાન્સ ગણવામાં આવે છે, જે માનવ શરીપર જાઓ આધ્યાત્મિક સિમેન્ટીક તત્વ Pradeep નિવૃત્ત આગ ના અડે. આ ડાન્સ પાંચ મુખ્ય પ્રકારો છે જેમાં એક ઓડિસી પાણી તત્વ, Mohiniyattam હવા તત્વ, Kuchipudi પૃથ્વી તત્વ અને કથક મૈત્રીપૂર્ણ આકાશ તત્વ છે. પ્રમાણભૂત ભરતનાટ્યમ નૃત્ય છોકરી ચાલ અને સમય એન્જી ડાઉ જ્વાળા જ છે. કેટલાક ધોરણ સેક્સી ચુસ્ત એક સિવાય અર્વાચીન ભરતનાટ્યમ ભાગ્યે જ નૃત્ય યોગ નૃત્ય યોગ તરીકે પ્રચલિત છે, એક પવિત્ર આધ્યાત્મિક સિમેન્ટીક પરંપરા છે,કારણ કે અભ્યાસ.

મૂળાની: ભરતનાટ્યમ એક છે ડાન્સર્સ, નૃત્ય હોય છે, જેથી બે પદ્ધતિઓ હોય છે, પણ છે, જેમાં સ્ત્રી સહજ લોલિતા પૂર્ણ રેખાઓ અને ચાલ, અને કરતાં આનંદ અને તમિલ શિવ નૃત્ય, Mardan-પરિમાણીય છે, જે ચિની યીન અને યાંગ ૦ જ છે. તેમણે એવું માનવામાં આવે છે કે ભારતનાટ્યમ શાશ્વત છે વિશ્વમાં અસ્તિત્વ ભૌતિક શરીર શૃંગારિક, ખાસ કરીને ઉજવણી પ્રાચીન Vihara પ્રતીક સમાઇ નૃત્ય.

                                     
 • વર ત ળ ક ર અન ઝડપ પગલ થત હ ય છ કર ણ ટક સ ગ ત સ થ કર ત આ ન ત ય ભરતન ટ યમ સ થ ઘણ સ મ ય ધર વ છ એક ક પ રદર શનમ ક ચ પ ડ મ જ ત સ વરમ અન
 • સ ગ ત શ લ ન સ વર સપ તક પ ક ન સપ તમ સ ર છ આ સ વર ન ઉચ ચ ર ન છ ભરતન ટ યમ મ જબ આ સ વર ર દન અન કર મ રસન દ ય તક છ ગ જર ત સમ ચ ર પર લ ખમ સ ત ય
 • પણ પ ચમ સ રમ વ ગત હત અન ત ન સ ભળ ન સ મ ત રમ ગ ધ બન જત હત ભરતન ટ યમ મ જબ આ સ વર રત - ક મક ર ડ હ સ ય અન પ રસન નત ન દ ય તક છ ગ જર ત ભ ષ મ
 • કવ ત મ ગ થ ય લ એક ન ટક હ ય છ આ ન ત ય પર દક ષ ણ ભ ર તન બ ન ત ય શ લ ભરતન ટ યમ અન કથકલ લ ન અસર જ વ મળ છ આન ત યન સ કલ પન ર જ સ વ ત ત ર નલન
 • પ રદ શન લ ક ન દ વદ સ પ રણ લ મ મ ળ સ થ ન ન ત ય છ દ ખન ન કથક અન ભરતન ટ યમ જ વ શ સ ત ર ય ભ રત ય ન ત ય સ વર પ મ થ ન ધપ ત ર પ રભ વ ધર વ છ
 • લક ષ મ મ બઈ, ભ રતન એક ટ ર ન સજ ન ડર અધ ક ર ચળવળક ર, ફ લ મ અભ ન ત ર અન ભરતન ટ યમ ન ત યક ર છ ત ર પ ઠ ન જન મ થ ણ મ થય હત ત ર પ ઠ એક હ જડ
 • શ લ ન ઠ મર સ થ કરવ મ આવ છ જ વ લ આ પ ર મપ રધ ન ગ ત ન શ લ છ ભરતન ટ યમ સ થ ત ન વ શ ષર પ ગ વ મ આવ છ ત ન ગત ઘણ ત જ હ ય છ ત લ લ ન
 • સ મ જ ક ક ર યકર છ ત ઓ ફ લ મ મ ત મજ ન ટક મ અભ નયક ષ ત ર પણ સક ર ય છ ભરતન ટ યમ અન ક ચ પ ડ ત મન પસ દગ ન ન ત યશ લ ઓ છ મલ લ ક સ ર ભ ઈન જન મ અમદ વ દ
 • કલ મ ત મન ય ગદ ન મ ટ ઘણ પ રસ ક ર અન સન મ ન પ ર પ ત થય હત ત મણ ભરતન ટ યમ અન કથકલ ન ત યન વ દ ય ર થ ઓન ત લ મ આપ હત ત ઓ ભ રત ય ભ ત કશ સ ત ર
 • સમ ન હત મ દ રન સ ભ ળ ર ખવ અન ધ ર મ ક વ ધ ઓ કરવ ઉપર ત, આ મહ લ ઓ ભરતન ટ યમ ક ચ પ ડ અન ઓડ સ ન ત ય જ વ શ સ ત ર ય ભ રત ય કલ ત મક પર પર ઓ પણ શ ખત


                                     
 • ભ મસ ન જ શ પ રસ દ ધ કથક ન ત ય ગન ર હ ણ ભ ટ અન મન ષ સ ઠ વ ખ ય ત ભરતન ટ યમ ન ત ય ગન સ ચ ત ભ ડ ચ પ કર, વ ખ ય ત વ ય લ ન વ દક અત લ ઉપ ધ ય ય અન
 • બ દ ય લલ ત - કલ ઓ મ સ થ ન દ ય ગય હ ત વહ હ - ન ત યકલ ચ હ વહ ભરતન ટ યમ હ ય કત થક, મણ પ ર હ ય ક ચ પ ડ વ ભ ન ન ભ વ - ભ ગ મ ઓ સ ય ક ત
 • સ ર ભ ઈ દ વ ર ન ય ક ત કરવ મ આવ ય હત અક દમ ભ રત ય શ સ ત ર ય ન ત ય ભરતન ટ યમ ભ રત ય શ સ ત ર ય ગ યન, મ દ ગમ વ ય લ ન વ દન વ સળ વ દન, કઠપ તળ કળ
 • ભ રતન શ સ ત ર ય ન ત ય ઓડ સ ન ત ય કથક કથકલ ક ચ પ ડ ન ત ય ભરતન ટ યમ મણ પ ર ન ત ય મ હ ન યટ ટમ સત ર ય ન ત ય
 • ભ રતન શ સ ત ર ય ન ત ય ઓડ સ ન ત ય કથક કથકલ ક ચ પ ડ ન ત ય ભરતન ટ યમ મણ પ ર ન ત ય મ હ ન યટ ટમ સત ર ય ન ત ય
 • ભ રતન શ સ ત ર ય ન ત ય ઓડ સ ન ત ય કથક કથકલ ક ચ પ ડ ન ત ય ભરતન ટ યમ મણ પ ર ન ત ય મ હ ન યટ ટમ સત ર ય ન ત ય
 • ભ રતન શ સ ત ર ય ન ત ય ઓડ સ ન ત ય કથક કથકલ ક ચ પ ડ ન ત ય ભરતન ટ યમ મણ પ ર ન ત ય મ હ ન યટ ટમ સત ર ય ન ત ય
 • ભ રતન શ સ ત ર ય ન ત ય ઓડ સ ન ત ય કથક કથકલ ક ચ પ ડ ન ત ય ભરતન ટ યમ મણ પ ર ન ત ય મ હ ન યટ ટમ સત ર ય ન ત ય
 • ય ગ ય ઉદ હરણ છ જ કર ણ ટક સ ગ તન આપણ આજ જ ણ એ છ એ ત ન ત જ વ રમ ભરતન ટ યમ તર ક સ હ ત બદ ધ કરવ મ આવ ય હત ત જ વ રન વ ભવ જ વનશ લ ન લ ધ

Users also searched:

ભરતનાટ્યમ, નૃત્ય. ભરતનાટ્યમ,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →